Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.


Fundusz Stypendialny "Równe Szanse"

      Fundusz Stypendialny "Równe Szanse" został stworzony w 2001 roku na bazie współpracy z Fundacją Batorego. Było to i jest dla nas ogromne wyróżnienie i dowód uznania. Stypendia przyznawane są uczniom zdolnym, mającym trudne warunki materialne. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący Powiat Iławski w kontynuowaniu lub podjęciu nauki w szkołach średnich z terenu Powiatu Iławskiego lub w kontynuowaniu nauki w szkołach gimnazjalnych znajdujących się na terenie Miasta Iława i prowadzonych przez Miasto Iława.

      Nasze Stowarzyszenie w 2001 roku, jako jedno z 38 w kraju zostało zakwalifikowane do programu i teraz po wielu latach weryfikacji nadal jesteśmy w tym uprzywilejowanym gronie.

      Na czym polega to uprzywilejowanie? Przede wszystkim na możliwości pozyskania środków finansowych od Fundacji Stefana Batorego. Wysokość tych środków wynosi 15 000 zł.

      W większości stypendium umożliwia kontynuowanie dalszej nauki, zakup książek, odzieży, dojazdy do szkoły, obiady w szkole, wycieczki klasowe.

      Dzięki otrzymanym stypendiom - jak twierdzą - mogą realizować swoje plany, marzenia, cele życiowe. Uczestniczą w życiu szkoły, biorąc udział m.in. w konkursach, turniejach, do których mogą przygotowywać się dzięki zakupionym podręcznikom i pomocom naukowym.

  Cieszymy się, że dzięki otrzymanej od nas pomocy, stypendyści nie muszą rezygnować z dalszej nauki i planów życiowych.

 

Fundacja im. Stefana Batorego

 


 

 Stypendia "Pomostowe"

        Iławskie Stowarzyszenie "Przystań" wspólnie z Gminami z Powiatu Iławskiego (które przystąpią do programu) już po raz kolejny realizuje "Stypendia Pomostowe". Stypendia te są prowadzone przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości przy współudziale Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji im. Stefana Batorego.

        Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miast (do 20.000 mieszkańców) w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów.

 

O stypendium mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści zamieszkujący Miasto i Gminę Kisielice oraz Gminę Lubawa, którzy:

 • zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie;
 • pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 1 120,00 zł lub 1 280,00 zł w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (kwota netto);
 • zdali dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (stypendia będą przyznawane na podstawie konkursu świadectw maturalnych).

 

FEP

 Stypendia - Pamiętaj !

        Jeśli chcesz rozpocząć naukę na studiach wyższych jednak obawiasz się, że Twoja rodzina nie sprosta wydatkom w związku ze studiowaniem dowiedź się czy uczelnia, na której chciałbyś rozpocząć studia prowadzi pomoc materialną dla swoich studentów.

Większość uczelni wyższych przyznaje swoim studentom pomoc materialną na podstawie wewnętrznego Regulaminu. Studenci mogą zazwyczaj ubiegać się o następujące świadczenia:

 

 • Stypendium socjalne,
 • Stypendium na wyżywienie,
 • Stypendium mieszkaniowe,
 • Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • Stypendium za wyniki w nauce i sporcie,
 • Zapomogi.

 

 

Każda uczelnia ustala swój regulamin dotyczący przyznawania, wysokości oraz rodzaju świadczeń.

Uczelnie, które przyznają pomoc materialną studentom to m.in.:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Politechnika Gdańska,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Warszawski,