ERASMUS +

Projekt pt. „W poszukiwaniu międzynarodowych inspiracji w edukacji dorosłych” – realizacja od 1 grudnia 2022 do 29 lutego 2024

Sektor „Edukacja dorosłych” w Erasmusie to w dużym skrócie działania wspierające dorosłych – to edukacja formalna, poza formalna, nieformalna. W naszym przypadku to działania adresowane do rodziców, nastawione w pierwszym rzędzie na podniesienie ich kompetencji wychowawczych, ale i na lepsze funkcjonowanie w rodzinie, na edukację w zakresie finansów rodziny.

Program Erasmus+ pozwolił nam dowiedzieć się, w jaki sposób edukację dorosłych prowadzą organizacje w innych krajach Europy, w jakich tematach, w jaki sposób, za pomocą jakich narzędzi itp. W październiku 2023 roku wybieraliśmy się na tygodniową wizytę do aglomeracji Aten. Część naszej ekipy odbyła tam szkolenie, a część tzw. obserwację pracy (job shadowing).

Naszą organizacją goszczącą była organizacja o nazwie Center for Mental and Psychological Support (KEPSIPI). Organizacja ta – tak jak my – wspierała wszystkich członków rodzin i to nas łączyło. Podczas wizyty dowiedzieliśmy się, jak wygląda edukacja dorosłych i ich wsparcie w Grecji, odwiedziliśmy wiele miejsc, gdzie takie wsparcie osoby dorosłe otrzymują.

Zanim jednak wybraliśmy się do Grecji, przeszliśmy około roczny etap przygotowania językowego. We włoskiej Florencji (maj i czerwiec 2023) i na Malcie (wrzesień 2023) odbyliśmy międzynarodowe kursy języka angielskiego, które ułatwiły nam rozmowy w Atenach i lepiej przygotowały nas na umiędzynarodowienie naszej organizacji w przyszłości.


O naszym projekcie napisaliśmy także na oficjalnej stronie EPALE – Elektronicznej platformie na rzecz uczenia się dorosłych w Europie.

LINK: Nasz pierwszy Erasmus – od Florencji przez Maltę aż do Aten


Okres realizacji: 1 grudnia 2022 – 29 lutego 2024
Cel projektu: wzrost wiedzy 10 osób stanowiących kadrę zarządzającą i dydaktyczną na temat rozwiązań/metod pracy z dorosłymi wychowującymi dzieci
Źródła finansowania projektu: Komisja Europejska
Linia budżetowa: Program Erasmus +, Akcja 1: KA122-ADU – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych
Sektor: Edukacja dorosłychProjekt jest realizowany w ramach programu Erasmus plus ze środków Unii Europejskiej.

Programy

Ostatnie aktualności

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Akceptuje
Więcej informacji
created by