11
cze
2024

Rusza nabór na stypendia 2024/2025

Ogłaszamy konkurs na stypendia „Równe Szanse” na rok szkolny 2024/2025. Na wnioski czekamy do 19 lipca 2024 do godziny 14:30.

Prawdopodobnie przyznamy od 5 do 7 stypendiów w wysokości od 100 do 200 zł/m-c – tę decyzję podejmie Komisja stypendialna. Czas na składanie wniosków rozpoczyna się dzisiaj.

MNIEJSZE WPŁATY Z 1,5% PODATKU

W tej edycji dysponujemy mniejszym budżetem niż przez ostatnie lata. Niestety zauważamy niższe wpływy z tytułu 1,5% podatku, które przekazują nam podatnicy wspierający nasz fundusz stypendialny. Oznacza to, że albo stypendia będą niższe, albo będzie ich mniej. Obwialiśmy się takiej sytuacji po wprowadzeniu tzw. nowego ładu i to się potwierdza.

Sądzimy, że należy spodziewać się wygaszenia programu stypendialnego w ciągu najbliższych kilku lat właśnie z powodu coraz niższych wpływów z 1,5% podatku. Nasz fundusz wspierają także comiesięcznymi dobrowolnymi wpłatami nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie i Zespołu Szkół w Lubawie im. Władysława Broniewskiego. Bez tego wsparcia nasz program byłby uboższy i być już byłby przeszłością. Serdecznie dziękujemy nauczycielom w imieniu stypendystów.

Zapraszamy w związku z tym do składania wniosków uczniów, którzy spełniają wszystkie poniższe wymogi:

– uczą się w jednej z trzech szkół: Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie lub Zespole Szkół w Lubawie im. Władysława Broniewskiego,

– mieszkają na terenie powiatu iławskiego,

– są aktywne w szkole i biorą udział w życiu lokalnej społeczności,

– osiągnęli w roku szkolnym 2023/2024 średnią ocen na świadectwie con. 4,25 lub w wyjątkowych przypadkach (jeśli uczeń posiada wybitne uzdolnienia w jednej lub kilku dziedzinach) niższą niż 4,25.

STAWIAMY NA AKTYWNYCH

Aby dostać stypendium, nie wystarczy dobrze się uczyć. W naszym programie zawsze ważne były i są także dodatkowe osiągnięcia uczniów, tj. aktywność społeczna, np. działalność wolontarystyczna na rzecz organizacji społecznych, udział w akcjach społecznych, udział w konkursach i olimpiadach itp. W tym roku podnosimy znaczenie tego kryterium z 30 na 50% – kosztem średniej ocen na świadectwie, która z 50% spada na 30%! Chcemy docenić uczniów aktywnych, dających coś więcej od siebie lokalnej społeczności.

Przyznajemy tym samym, że tego typu cechy naszych stypendystów są z naszego punktu widzenia istotniejsze niż ich wyniki w nauce. Na skutek fatalnych decyzji politycznych Polska szkoła znalazła się w zapaści, szkoła nie przygotowuje w dostatecznym stopniu młodych ludzi do życia we współczesnym świecie. Kryzys jest tak duży, że odwrócenie sytuacji wcale nie jest przesądzone, a na pewno nie nastąpi szybko i łatwo. Dlatego zmniejszamy znaczenie ocen na świadectwie, a promujemy ludzi aktywnych, społecznie przedsiębiorczych, nieprzeciętnych.

Oczywiście kontynuujemy dodatkową premię za to, że jeden lub oboje rodziców przekazali swój 1,5% na nasz fundusz stypendialny w ramach zeznania podatkowego za rok 2022. Ta kwestia utrzymuję 20-procentową wagę wśród naszych kryteriów.

STYPIENDIALNA PROCEDURA

Każdy uczeń ubiegający się o stypendium powinien złożyć do siedziby Stowarzyszenia Przystań (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c w Iławie) kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Jeśli będą one wymagały uzupełnienia, skontaktujemy się z kandydatami.

Potem Komisja Stypendialna, która składa się z przedstawicieli Stowarzyszenia Przystań i pedagogów szkół ocenia każdy wniosek i przyznaje punkty według przyjętego Regulaminu.

Ewentualne wątpliwości wyjaśnia p. Aleksandra Zabłotna pod numerem telefonu 89 648-62-38.

Uwaga, Stowarzyszenie Przystań nie świadczy usług ksero, dlatego prosimy o składanie wniosków dopiero po wykonaniu wszystkich wymaganych kopii dokumentów. Przyjmujemy tylko wnioski kompletne.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wniosek

2. Dlaczego zasługuję na stypendium

3. Sprawozdanie stypendysty, które należy złożyć za rok

4. Regulamin Funduszu Stypendialnego

5. Umowa ze stypendystą

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Akceptuje
Więcej informacji
created by