Aktualności

Ogłoszenie wyników konkursu stypendialnego „Równe Szanse”

Chcemy poinformować, że w dniu 30 sierpnia 2018 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej Stypendiów „Równe Szanse”, na którym zostały rozpatrzone wnioski kandydatów ubiegających się o stypendium na rok szkolny 2018/2019. Ustalenia Komisji zaakceptował bez zmian Zarząd Stowarzyszenia „Przystań”, w związku z tym możemy poinformować, że wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

czytaj dalej...
SPOTKANIE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 3

Już w piątek, 10 sierpnia, organizujemy spotkanie związane z naszym konkursem grantowym FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 3. Omówimy procedury aplikacyjne, kryteria oceny oraz będzie możliwość indywidualnej konsultacji wniosku. Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i nieformalnych z powiatów iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego, zainteresowanych pozyskaniem dotacji od 2 do 5 tys. zł na […]

czytaj dalej...
OGŁOSZENIE KONKURSU FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 3

Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”, Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych „STOPA”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia” i Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE III. Celem realizacji […]

czytaj dalej...
created by