STYPENDIA POMOSTOWE Dla maturzystów chcących kontynuować naukę

Dla kogo ?

Stypendia pomostowe są dedykowane maturzystom, którzy po zdaniu matury chcą rozpocząć naukę w szkole wyższej i są mieszkańcami wsi lub małych miast (do 20 tys. mieszkańców).
Chodzi jednak o wsie i małe miasteczka z tych gmin, które wraz z nami zaangażowały się w ten projekt. W roku 2018 będzie to prawdopodobnie gmina wiejska Lubawa. Wcześniej była to również Gmina Kisielice oraz Miasto Lubawa.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy tegoroczny maturzysta, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu),

 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,

 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców – w naszym przypadku będą to prawdopodobnie mieszkańcy gminy wiejskiej Lubawa,

 • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1.575 zł brutto),


a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub
jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
lub
ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Roczne stypendium wynosi 5.000 zł.
Jest ono wypłacane na indywidualne konto stypendysty w 10 miesięcznych ratach po 500 zł – od października do lipca.
Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych i w kraju.

_________________________________________________

Aktualny nabór

Wkrótce więcej informacji

_________________________________________________

Nasi darczyńcy

Środki na stypendia i obsługę programu zdobywamy zawsze z wielu różnych źródeł. W 2017 roku głównym źródłem była Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi. Swój ważny wkład miały także lokalne samorządy, tj. Gmina Lubawa oraz Miasto Lubawa.

Swoje wsparcie zadeklarowała także Gmina Kisielice, jednak nie zgłosiła się do nas żadna osoba z tej gminy, chętna do otrzymania stypendium, w związku z czym gotowe do wypłacenia środki zwróciliśmy Gminie Kisielice.

Finansowanie programu uzupełniamy darowiznami osób indywidualnych i firm oraz wpłatami z 1% podatku.

_________________________________________________

Historia

Stowarzyszenie „Przystań” prowadzi ten Stypendia pomostowe od 2003 roku. W tym czasie udzieliliśmy 51 stypendiów, tj.

 • 2003/2004 – 1 stypendium

 • 2004/2005 – 1 stypendium

 • 2005/2006 – 3 stypendia

 • 2006/2007 – 2 stypendia

 • 2007/2008 – 1 stypendium

 • 2008/2009 – 5 stypendiów

 • 2009/2010 – 4 stypendia

 • 2010/2011 – 5 stypendiów

 • 2011/2012 – 2 stypendia

 • 2012/2013 – 4 stypendia

 • 2013/2014 – 4 stypendia

 • 2014/2015 – 5 stypendiów

 • 2015/2016 – 8 stypendiów

 • 2016/2017 – 3 stypendia

 • 2017/2018 – 3 stypendia

created by