25
maj
2023

RUSZA NABÓR NA STYPENDIA 2023/2024

Ogłaszamy konkurs na stypendia „Równe Szanse” na rok szkolny 2023/2024. Na wnioski czekamy do 14 lipca 2023 do godziny 14:30.

Prawdopodobnie przyznamy jedno stypendium w wysokości 300 zł/m-c, 2 stypendia po 250 zł/m-c i 2 stypendia po 200 zł/m-c. Czas na składanie wniosków rozpoczyna się dzisiaj.

Zapraszamy do składania wniosków uczniów, którzy spełniają wszystkie poniższe wymogi:

– uczą się w jednej z trzech szkół: Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie lub Zespole Szkół w Lubawie im. Władysława Broniewskiego,

– mieszkają na terenie powiatu iławskiego,

– osiągnęli w roku szkolnym 2022/2023 średnią ocen na świadectwie con. 4,25 lub w wyjątkowych przypadkach (jeśli uczeń posiada wybitne uzdolnienia w jednej lub kilku dziedzinach) niższą niż 4,25.

Aby dostać stypendium, nie wystarczy dobrze się uczyć. W naszym programie zawsze ważne były i są także dodatkowe osiągnięcia uczniów, tj. działalność wolontarystyczna na rzecz organizacji społecznych, udział w akcjach społecznych, udział w konkursach i olimpiadach itp.

W tym roku kontynuujemy dodatkową premię za to, że jeden lub oboje rodziców przekazali swój 1% na nasz fundusz stypendialny w ramach zeznania podatkowego za rok 2021.

Jaka jest procedura? Każdy uczeń ubiegający się o stypendium powinien złożyć do siedziby Stowarzyszenia Przystań (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c w Iławie) kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Jeśli będą one wymagały uzupełnienia, skontaktujemy się z kandydatami.

Potem Komisja Stypendialna, która składa się z przedstawicieli Stowarzyszenia Przystań i pedagogów szkół ocenia każdy wniosek i przyznaje punkty według przyjętego Regulaminu.

Ewentualne wątpliwości wyjaśnia p. Aleksandra Zabłotna pod numerem telefonu 89 648-62-38.

Uwaga, Stowarzyszenie Przystań nie świadczy usług ksero, dlatego prosimy o składanie wniosków dopiero po wykonaniu wszystkich wymaganych kopii dokumentów. Przyjmujemy tylko wnioski kompletne.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wniosek

2. Dlaczego zasługuję na stypendium

3. Regulamin Funduszu Stypendialnego

4. Umowa ze stypendystą

5. Sprawozdanie stypendysty

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Akceptuje
Więcej informacji
created by