19
kwi
2022

Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie 2022”

Stowarzyszenie „Przystań” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2022” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Coroczny konkurs grantowy, organizowany przez Ośrodki Działaj Lokalnie, skierowany jest przede wszystkim do animatorów lokalnych, którzy dzięki uczestnictwu w Programie mają okazję zdobyć cenne doświadczenie realizując projekt na rzecz swojej społeczności. Mają także szansę poznać przykłady ciekawych pomysłów i przedsięwzięć podjętych w ramach Programu w innych częściach kraju. Baza projektów, publikacje, filmy promocyjne, ale także bezpośrednie porady i opieka pracowników Ośrodków Działaj Lokalnie stanowią inspirację do formułowania własnych pomysłów i tworzenia autorskich projektów. W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2022” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W tegorocznej edycji realizowane będą również projekty w ramach specjalnej ścieżki „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” dotyczące wsparcia organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • mają siedzibę w gminach z terenu powiatu iławskiego,
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl

Termin składnia wniosków do dnia 15.05.2022r.

Wnioski złożone w innej formie nie będą brane pod uwagę.

Dodatkowe informacje/konsultacje  na temat konkursu można uzyskać u koordynatora

Adres mailowy perges.dawid@gazeta.pl

Koordynator Perges Dawid 602-474-956

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Akceptuje
Więcej informacji
created by