11
wrz
2020

„Przystań” przyznała 8 stypendiów po 1.500 zł

Komisja Kwalifikacyjna Stypendiów „Równe Szanse” Stowarzyszenia „Przystań” w Iławie rozpatrzyła dzisiaj wnioski kandydatów ubiegających się o stypendium na rok szkolny 2020/2021.

Komisja podjęła decyzję o przyznaniu 8 stypendiów dla następujących osób:

Laura Wrońska – Zespół Szkół im. Władysława Broniewskiego w Lubawie,

Wiktoria Gamańska – Zespół Szkół im. Władysława Broniewskiego w Lubawie,

Julia Piórkowska – Zespół Szkół im. Władysława Broniewskiego w Lubawie,

Sylwia Omieczyńska – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie,

Dominika Zielińska – Zespół Szkół im. Władysława Broniewskiego w Lubawie,

Klaudia Kusyk – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie,

Jakub Baliński – Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,

Karolina Ossowska – Zespół Szkół im. Władysława Broniewskiego w Lubawie.

Wszystkie stypendia będą równe i będą wynosić 150 zł miesięcznie.

Do Stowarzyszenia „Przystań” wpłynęło w tym roku 13 wniosków o przyznanie stypendium, z których 1 odrzucono z powodu nie dostarczenia sprawozdania, co jest obowiązkiem każdego stypendysty zapisanym w Regulaminie Funduszu Stypendialnego i umowie stypendialnej.

Podczas oceny wniosków Komisja brała udział 3 kwestie:

– średnią ocen za rok szkolny 2019/2020 (waga 50%),

– aktywność pozalekcyjną ucznia (waga 30%),

– przekazanie 1% podatku przez rodziców kandydata na rzecz Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia „Przystań” (waga 20%).

To ostatnie kryterium jest nowe. Ma ono związek z procesem zapewniania środków na stypendia przez Stowarzyszenie „Przystań”.

Nasze stypendia są udzielane dzięki dobrowolnym wpłatom nauczycieli Zespołu Szkół w Lubawie, iławskiego żeromka i budowlanki, za które bardzo doceniamy nauczycieli i za to im dziękujemy – mówi prezes „Przystani” Arkadiusz Karpiński. – Drugie źródło ich finansowania to datki z tytułu 1% podatku, dlatego chcemy nagradzać tych kandydatów, których rodzice wspierają nasze działania.

Teraz przed stypendystami podpisanie umów oraz udział grudniowy w corocznej „Akcji Widokówka”, którą stypendyści stowarzyszenia przeprowadzają w szkołach. W tym czasie przez 10 miesięcy roku szkolnego 2020/2021 na rachunek bankowy stypendystów wpływać będzie po 150 zł. Gratulacje.

Od decyzji Komisji Stypendialnej Stowarzyszenia „Przystań” nie ma odwołania. Udzielanie stypendiów jest jednostronnym aktem woli i suwerenną decyzją Komisji Kwalifikacyjnej i Zarządu Stowarzyszenia „Przystań”.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Akceptuje
Więcej informacji
created by