13
Lut
2020

OGŁOSZENIE

Lokalna Grupa Dzia┼éania „WARMI┼âSKI ZAK─äTEK” w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem ┼ü─ůczy Nas Kana┼é Elbl─ůski Lokalna Grupa Dzia┼éania, Lokaln─ů Grup─ů Dzia┼éania Stowarzyszeniem ÔÇ×Po┼éudniowa WarmiaÔÇŁ,  Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i M┼éodzie┼╝y, Nidzickim Funduszem Lokalnym, E┼éckim Stowarzyszeniem Aktywnych „STOPA” i Stowarzyszeniem ÔÇ×PRZYSTA┼âÔÇŁ, og┼éasza nab├│r wniosk├│w na realizacj─Ö projekt├│w w ramach  Programu  mikrodotacji  FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 4.

 
Jego celem jest zwi─Ökszenie zaanga┼╝owania mieszka┼äc├│w wojew├│dztwa warmi┼äsko – mazurskiego, dzia┼éaj─ůcych w grupach nieformalnych, samopomocowych i m┼éodych organizacji pozarz─ůdowych,
w ┼╝ycie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym s┼éu┼╝─ůcym dzia┼éaniom na rzecz dobra wsp├│lnego.

 
ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:

 • pos┼éu┼╝─ů stymulowaniu aktywno┼Ťci obywatelskiej
 • zak┼éadaj─ů wsp├│┼édzia┼éanie mieszka┼äc├│w, dzi─Öki kt├│remu mo┼╝liwe jest osi─ůganie cel├│w┬á o charakterze dobra wsp├│lnego,.
 • wynikaj─ů z konkretnych potrzeb danej spo┼éeczno┼Ťci,
 • maj─ů jasno okre┼Ťlony cel, dobrze zaplanowane dzia┼éania, mierzalne rezultaty i rozs─ůdne koszty realizacji,
 • przewiduj─ů takie dzia┼éania, kt├│re b─Öd─ů kierowane do okre┼Ťlonej grupy odbiorc├│w, a jednocze┼Ťnie b─Öd─ů s┼éu┼╝y─ç ca┼éej spo┼éeczno┼Ťci,
 • b─Öd─ů realizowane wsp├│lnymi si┼éami mieszka┼äc├│w i instytucji ┼╝ycia lokalnego ÔÇô samorz─ůd├│w, przedsi─Öbiorc├│w i organizacji spo┼éecznych,
 • b─Öd─ů umiej─Ötnie i w spos├│b przemy┼Ťlany anga┼╝owa┼éy zasoby lokalne ÔÇô naturalne, spo┼éeczne, ludzkie i finansowe

i mieszcz─ů si─Ö w sferze zada┼ä publicznych okre┼Ťlonych w ustawie o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie.
 
Program mikrodotacji adresowany jest do:

 1. M┼éodych organizacji pozarz─ůdowych, czyli do organizacji pozarz─ůdowych lub podmiot├│w wymienionych w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, kt├│re zosta┼éy wpisane do KRS lub w┼éa┼Ťciwego rejestru nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 30 miesi─Öcy od dnia z┼éo┼╝enia wniosku o mikrodotacj─Ö.  Ponadto roczny przych├│d takiej organizacji za poprzedni zako┼äczony rok obrotowy jej funkcjonowania nie mo┼╝e przekracza─ç 25 tys. z┼é. M┼éoda organizacja pozarz─ůdowa mo┼╝e ubiega─ç si─Ö o przyznanie mikrodotacji na:  realizacj─Ö zada┼ä mieszcz─ůcych si─Ö w sferze zada┼ä publicznych okre┼Ťlonej w art. 4 UoDPPioW.
 2. Grup nieformalnych – stanowi─ůce nie mniej ni┼╝ trzy osoby zamieszkuj─ůce na terenie wojew├│dztwa warmi┼äsko-mazurskiego wsp├│lnie realizuj─ůce lub chc─ůce realizowa─ç dzia┼éania w sferze po┼╝ytku publicznego, a nieposiadaj─ůce osobowo┼Ťci prawnej. Grupa taka mo┼╝e ubiega─ç si─Ö o wsparcie realizacji lokalnego przedsi─Öwzi─Öcia mieszcz─ůcego si─Ö w sferze zada┼ä publicznych okre┼Ťlonej w art. 4 UoDPPioW.
 3. Grup samopomocowych – stanowi─ůce dobrowolny zesp├│┼é os├│b zamieszkuj─ůcych na terenie wojew├│dztwa warmi┼äsko-mazurskiego, kt├│rego aktywne dzia┼éanie skierowane jest na pokonywanie problem├│w oraz zmian─Ö warunk├│w ┼╝ycia jego cz┼éonk├│w. Je┼╝eli grupa samopomocowa nie posiada osobowo┼Ťci prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu 1 przys┼éuguje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej sk┼éad wchodz─ů przynajmniej trzy osoby, a dzia┼éania mieszcz─ů si─Ö w sferze po┼╝ytku publicznego. Je┼╝eli natomiast grupa samopomocowa dzia┼éa w formie organizacji pozarz─ůdowej posiadaj─ůcej osobowo┼Ť─ç prawn─ů, to je┼╝eli spe┼énia warunki dost─Öpu przewidziane dla m┼éodych organizacji pozarz─ůdowych, mo┼╝e uzyska─ç w┼éa┼Ťciwe dla nich wsparcie.

 
W konkursie mog─ů wzi─ů─ç udzia┼é te organizacje i instytucje oraz grupy, kt├│re spe┼éniaj─ů poni┼╝sze warunki ┼é─ůcznie:

 • maj─ů siedzib─Ö na obszarze wojew├│dztwa warmi┼äsko ÔÇô mazurskiego / maj─ů miejsce zamieszkania na obszarze wojew├│dztwa warmi┼äsko ÔÇô mazurskiego (dotyczy ka┼╝dego cz┼éonka grupy nieformalnej),
 • planuj─ů prowadzi─ç dzia┼éania na obszarze wojew├│dztwa warmi┼äsko – mazurskiego.

  
┼ü─ůczna pula przeznaczona na mikrodotacje w 2020 roku wynosi: 300 000,00


TERMIN SK┼üADANIA WNIOSK├ôW O DOFINANSOWANIE PROJEKT├ôW: 

17 luty ÔÇô 16 marca 2020 r.
 
WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
 
Okres realizacji projekt├│w mie┼Ťci si─Ö w przedziale: od dnia z┼éo┼╝enia wniosku w generatorze
do 30 października 2020 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko wnioskodawcy)

Kwota wnioskowanej dotacji: 2 000 z┼éotych – 5 000 z┼éotych
Wk┼éad w┼éasny: minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).
 
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronach:
www.warmiamazurylokalnie.pl,
www.warminskizakatek.com.pl,

www.kanal-elblaski-lgd.pl
www.przystan.ilawa.pl,

www.funduszlokalnynidzica.pl,
www.stopa.org.pl, www.spdim.pl ,
(ZAKŁADKA MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE)
Rozpatrzeniu b─Öd─ů podlega┼éy wy┼é─ůcznie ┬áwnioski spe┼éniaj─ůce kryteria formalne.
Wnioski nie spe┼éniaj─ůce kryteri├│w formalnych nie b─Öd─ů rozpatrywane.
 
TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW
 
Wyboru projekt├│w dokonuje Komisja Grantowa, przyznaj─ůc dofinansowanie tym projektom, kt├│re w najwy┼╝szym stopniu spe┼éni─ů nast─Öpuj─ůce kryteria:

 1. odpowiadaj─ů na jasno zdefiniowan─ů potrzeb─Ö, wa┼╝n─ů dla spo┼éeczno┼Ťci, kt├│rej zaspokojenie s┼éu┼╝y dobru wsp├│lnemu,
 2. zak┼éadaj─ů dzia┼éania adekwatne do opisanej potrzeby, w┼éa┼Ťciwy do za┼éo┼╝e┼ä projektu harmonogram dzia┼éa┼ä oraz wymierne rezultaty,
 3. szeroko anga┼╝uj─ů mieszka┼äc├│w do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywno┼Ťci na rzecz dobra wsp├│lnego, opieraj─ů si─Ö na wsp├│┼épracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
 4. zak┼éadaj─ů atrakcyjne dla odbiorc├│w dzia┼éania i r├│┼╝norodny spos├│b komunikowania o planowanych dzia┼éaniach,
 5. jasno i w spos├│b wymierny przedstawiaj─ů planowane korzy┼Ťci, jakie w efekcie realizacji projektu odnios─ů jego bezpo┼Ťredni uczestnicy oraz lokalna spo┼éeczno┼Ť─ç, a tak┼╝e sami realizatorzy,
 6. planuj─ů kontynuowanie wybranych dzia┼éa┼ä projektu i podtrzymanie aktywno┼Ťci ┼Ťrodowisk lub grup spo┼éecznych po zako┼äczeniu realizacji projektu,
 7. gwarantuj─ů zaanga┼╝owanie wymaganego wk┼éadu w┼éasnego,
 8. maj─ů bud┼╝et adekwatny do zaplanowanych dzia┼éa┼ä.

 
WSPARCIE INFORMACYJNO – DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SI─ś
O DOFINANSOWANIE  jest realizowane przez sie─ç O┼Ťrodk├│w i Punkt├│w Animacyjno – Doradczych Warmia Mazury Lokalnie:

 
– dla powiat├│w: olszty┼äskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego (gmina Dobre Miasto, Jeziorany, ┼Üwiatki, Dywity, Jonkowo)

O┼Ťrodek Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa Dzia┼éania „Warmi┼äski Zak─ůtek”  ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto, tel/fax 896160058
 www.warminskizakatek.com.pl,  e-mail: warminskizakatek@wp.pl
Koordynator lokalny: Izabela Sztremer

– dla powiat├│w:  elbl─ůskiego, ostr├│dzkiego (gmina: Mi┼éakowo, Mor─ůg, Ma┼édyty, Mi┼éom┼éyn, ┼üukta) i miasta Elbl─ůga

Punkt Animacyjno ÔÇô Doradczy Warmia Mazury  Lokalnie – Stowarzyszenie ┼ü─ůczy Nas Kana┼é Elbl─ůski Lokalna Grupa  Dzia┼éania ul. Jana Amosa Kome┼äskiego 40, 82-300 Elbl─ůg,  tel. 552 394 961, 556 643 845
www.kanal-elblaski-lgd.pl,  e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl
Koordynator lokalny: Stanisława Pańczuk, Paulina Jachlewska

– dla powiat├│w:  k─Ötrzy┼äskiego, olszty┼äskiego (gmina: Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwa┼éd, Olsztynek) i miasto Olsztyn
O┼Ťrodek Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury Lokalnie ÔÇô Lokalna Grupa Dzia┼éania Po┼éudniowa Warmia,  ┼üajsy , 11-036 Gietrzwa┼éd, tel:89 672 96 43, 503 169 633 (Iwona Hud┼║)
www.poludniowawarmia.pl, e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl
Koordynator lokalny: Iwona Hud┼║

dla powiat├│w:  mr─ůgowskiego, piskiego, gi┼╝yckiego
O┼Ťrodek Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury Lokalnie –  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i M┼éodzie┼╝y ul. Kolejowa 2 B,  12-220 Ruciane Nida,  tel. 510 211 940, 500 227 829
 www.spdim.pl, e-mail: kierod@op.pl,  spdimrn@gmail.com
Koordynator lokalny: Alina Kierod

– dla powiat├│w: szczycie┼äskiego, nidzickiego, dzia┼édowskiego

┬áO┼Ťrodek Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury Lokalnie┬á– ┬áNidzicki Fundusz Lokalny
Kamionka 7 13-100 Nidzica,  tel.  729 280 011, 600859988
www.funduszlokalnynidzica.pl,  e-mail: niezapominajka@nidzica.pl
Koordynator lokalny: Barbara Margol, Marta Marciniak
 
┬á– dla powiat├│w:┬á e┼éckiego, oleckiego, go┼édapskiego, w─Ögorzewskiego
O┼Ťrodek Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury Lokalnie┬áÔÇô E┼éckie ┬áStowarzyszenie Aktywnych ÔÇ×STOPAÔÇŁ, ul. Ma┼éeckich 3/30U, 19-300 E┼ék, tel. 796┬á538 105
www.stopa.org.pl, e-mail: pawelwilk8o2.pl,   iwona@stopa.org.pl
Koordynator lokalny: Paweł Wilk, Iwona Olkowicz

– dla powiat├│w:┬á nowomiejskiego, i┼éawskiego, ostr├│dzkiego (gmina: D─ůbr├│wno, Grunwald, Ostr├│da)
┬á O┼Ťrodek Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury Lokalnie –┬áStowarzyszenie „PRZYSTA┼â”
┬á┬ául. Marii Sk┼éodowskiej ÔÇô Curie 23c,┬á 14-200 I┼éawa,┬á tel. 602┬á474 956
  ww.przystan.iława.pl,  e-mail:  perges.dawid@gazeta.pl, dl@przystan.ilawa.pl
  koordynator lokalny: Dawid Perges
             
Dokumenty do pobrania
1) REGULAMIN
2) KARTA OCENY FORMALNEJ
3) KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Akceptuje
Wi─Öcej informacji
created by