25
wrz
2018

FIO Warmia Mazury Lokalnie III – wyniki konkursu

Informujemy, że Komisja Konkursowa ds. oceny wniosków złożonych w konkursie Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III zakończyła ocenę formalną i merytoryczną wniosków i zatwierdziła listy rankingowe.

Z naszego terenu są to:
Młode Organizacje Pozarządowe:

  • „Zdrowy uśmiech na zdrowy start”- Stowarzyszenie Przyjazne Dzieciom – powiat iławski
  • „Na start fundacji” – Fundacja Porcja Dobra – powiat iławski
  • „Organizacja czasu wolnego osobom w wieku emerytalnym i z niepełnosprawnością” – Stowarzyszenie „Trzecia Młodość” – powiat iławski
  • „Zwiększenie potencjału organizacyjnego Stowarzyszenia „Nasza Wenecja” – Stowarzyszenie „Nasza Wenecja” – powiat ostródzki

  Grupy samopomocowe i nieformalne: 

  • „Region Lubawski nosi odblaski!” – Lubawski Klub Rajdowy – powiat iławski 
  • „Przez zabawę w świat nauki” – Stowarzyszenie Przyjazne Dzieciom – powiat iławski
  • „Jesteśmy z Warmii i Mazur” – Fundacja Rzemiosła Artystycznego – powiat iławski
  • „Smyk jest gotowy na ruch drogowy” – grupa nieformalna – powiat iławski

 

        Wszystkie rekomendowane wnioski przedstawiamy poniżej:

Wnioski rekomendowane do dofinansowania – Młode Organizacje Pozarządowe

Wnioski rekomendowane do dofinansowania grupy nieformalne_samopomocowe

 

W ramach dostępnego limitu środków rekomendowanych do dofinansowania zastało 60 projektów w tym:

  • 19 projektów – dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych w wysokości 86.949,89 zł
  • 41 projektów – dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe w wysokości 170.804,99 zł

Łączna wartość powyższych projektów wynosi 257.754,88 zł.
W najbliższym czasie szczegółowe informacje zostaną przesłane indywidualnie każdemu wnioskodawcy na wskazanego we wniosku maila.

Jednocześnie informujemy, że na niewykorzystaną kwotę w wysokości 16.495,12 złwznawiamy nabór wniosków na realizację mikroprojektów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,  przewidujących wsparcie dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub rodzin spodziewających się narodzin dziecka niepełnosprawnego. 
Informujemy, że pula środków w ramach konkursu może ulec zwiększeniu po ostatecznym podpisaniu umów w ramach rozstrzygniętego konkursu.
Dodatkowy nabór odbędzie się w okresie od 13.09.2018 roku do 03.10.2018 roku. 
Celem Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w rozwiązywanie lokalnych problemów, podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnej oraz uwzględniających działania na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w życie publiczne.
Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczonej na realizację projektu: od 2.000 zł do 5.000 zł
Dodatkowo wymagane będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartości Mikrodotacji.
Maksymalny okres realizacji projektów to 10 grudnia 2018 roku.
Projekty dofinansowywane będą ze środków Programu Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich.
Oferty należy składać TYLKO za pomocą generatora dostępnego na stronie http://warminskizakatek.com.pl/generator/edycja5/user/login/logowanie.php
Wszystkie oferty złożone oferty we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.
Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Akceptuje
Więcej informacji
created by