21
cze
2018

Ruszył konkurs na stypendia

Ogłaszamy konkurs na stypendia „Równe Szanse” na rok szkolny 2018/2019. W tym roku przyznamy 15 stypendiów po 1.600 zł rocznie, czyli po 160 zł miesięcznie. Czas na składanie wniosków rozpoczyna się 26 czerwca, a kończy 14 lipca 2018 o godz. 15:00. Aktualizacja: przedłużamy czas na składanie wniosków do 17 sierpnia do godz. 15:00.

 

Zapraszamy do składania wniosków uczniów, którzy spełniają wszystkie poniższe wymogi:

 • osiągnęli w roku szkolnym 2017/2018 średnią ocen na świadectwie con. 4,00,
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (więcej w Regulaminie),
 • uczą się w szkołach prowadzonych przez Powiat Iławski (więcej w Regulaminie),
 • mieszkają na terenie powiatu iławskiego.

W trakcie oceny wniosków liczyć się też będą dodatkowe osiągnięcia ucznia, tj. udział w konkursach i olimpiadach, działalność na rzecz organizacji społecznych itp.

 

Jaka jest procedura? Każdy uczeń ubiegający się o stypendium powinien złożyć do siedziby Stowarzyszenia „Przystań” (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23c w Iławie) kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Do 21 lipca 2018 na stronie internetowej umieścimy informację o brakach w złożonych wnioskach lub poinformujemy za pomocą e-maila o konieczności uzupełnienia braków we wniosku.

Następnie Komisja Stypendialna, która składa się z przedstawicieli Stowarzyszenia „Przystań” i pedagogów szkół ocenia każdy wniosek i przyznaje punkty według przyjętego Regulaminu.

 

Ewentualne wątpliwości wyjaśnia Koordynatorka funduszy stypendialnych Stowarzyszenia „Przystań” p. Marta Ziółkowska w dni powszednie w godz. 12-15 – osobiście w biurze stowarzyszenia lub pod numerem telefonu stacjonarnego: 89 648-62-38.

Uwaga, Stowarzyszenie „Przystań” nie świadczy usług ksero, dlatego prosimy o składanie wniosków dopiero po wykonaniu wszystkich wymaganych kopii dokumentów. Przyjmujemy tylko wnioski kompletne.

 

Stowarzyszenie „Przystań” realizuje program stypendialny w ramach zadania pn. „Stypendia dla najuboższej i najzdolniejszej młodzieży uczącej się w szkołach prowadzonych przez Powiat Iławski” współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego oraz Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.

 

DOKUMENTY, które należy złożyć ubiegając się o stypendium:

 1. Wniosek 2018
 2. Oświadczenie majątkowe 2018
 3. Opinia o uczniu 2018
 4. Dlaczego zasługuję na stypendium 2018

Uwaga. Opinię o uczniu można dostarczyć w terminie późniejszym, po powrocie nauczycieli/pedagogów z urlopów.

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

 1. REGULAMIN-FS-2018
 2. Sprawozdanie stypendysty 2018
 3. Umowa ze stypendystą
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Akceptuje
Więcej informacji
created by