Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

 

Zarząd stowarzyszenia:
arek jarek tomek

Arkadiusz Karpiński
Prezes

Jarosław Lewkiewicz
Skarbnik

Tomasz Woźniak
Sekretarz

 
 
Koordynatorzy stałych przedsięwzięć:

Eliza Dągowska - fundusz stypendialny "Równe szanse"

Martyna Kalicka - stypendia pomostowe

Dawid Perges - Działaj Lokalnie

Arkadiusz Karpiński - projekty unijne, Centrum Organizacji Pozarządowych

 

 

 

Komisja rewizyjna:
  • Renata Motylińska - Przewodniczący
  • Andrzej Lewandowski - Zastępca przewodniczącego
  • Joanna Szmycińska - Sekretarz