Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Starostwo Powiatowe w Iławie
Urząd Miasta w Iławie
Fundacja Batorego w Warszawie
Program V4
Gmina LUbawa

 

 Fundatorzy programów stypendialnych:

 • Fundacja im. Stefana Batorego;
 • Starostwo Powiatowe w Iławie;
 • Urząd Miasta Iławy;
 • Bank Spółdzielczy w Iławie;
 • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości;
 • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce;
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności;
 • Fundacja Agory;
 • Urząd Miasta i Gminy Lubawa;
 • Urząd Miasta i Gminy Kisielice;
 • Nauczyciele iławskich szkół;
Bank BGŻ


 Fundatorzy i partnerzy programu Masz Świadomość:

 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny;
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;


 Fundatorzy i partnerzy programu młodzieżowego MKIS:

 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 • Urząd Miasta Iława - Ośrodek Psychoedukacji;
 • Starostwo Powiatowe w Iławie - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy;


 Fundatorzy i partnerzy programu Pokonać Niemoc;

 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu;


 Fundatorzy programów pozarządowych:

 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności;
 • Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce;
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej;
 • Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 • Urząd Miasta Iławy;
 • Urząd Gminy Iława;
 • Urząd Miasta i Gminy Kisielice;
 • Urząd Miasta Lubawa;
 • Urząd Gminy Lubawa;
 • Urząd Miasta Zalewo;
 • Urząd Miasta i Gminy Susz;

 Fundatorzy i organizacje wspierające Stowarzyszenie:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Jesteśmy";
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Iławie;
 • Iławskie Stowarzyszenie do Współpracy z Gminą Tholen w Holandii;
 • Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;
 • Iławski Klub Amazonki;
 • Iławskie Centrum Kultury;
 • Urząd Miasta Iławy;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 • Drukarnia TeJo w Iławie;
 • Zakład Fotograficzny TomColor w Iławie;
 • Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie;
 • "IMD" w Iławie;

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

      W imieniu Zarządu Stowarzyszenia pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie naszej organizacji 1% podatku dochodowego w latach 2006-2009.

      Dzięki Państwa hojności zebrane pieniądze w większości, podobnie jak wpłaty z poprzedniego roku, przeznaczyliśmy na dofinansowanie programu stypendialnego "Równe Szanse" prowadzonego m.in. przy wsparciu lokalnych samorządów, szkół, osób indywidualnych. Dzięki środkom, które udaje się nam pozyskać, jesteśmy od sześciu lat jedną z 38 organizacji pozarządowych w kraju, która otrzymuje dotację na program stypendialny z Fundacji im. Stefana Batorego.

      Korzystając z okazji pragniemy raz jeszcze serdecznie podziękować za wsparcie naszych działań i liczymy na owocną kontynuację dotychczasowej współpracy.