Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Centrum Organizacji Pozarządowych oferuje:

 1. dostęp do pomieszczeń Centrum na działalność statutową organizacji pozarządowych;
 2. dostęp do szkoleń oraz spotkań organizacji branżowych;
 3. poradnictwo w zakresie zakładania stowarzyszenia i fundacji oraz prawnych aspektów funkcjonowania organizacji;
 4. wsparcie organizacji pozarządowych w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej w aplikowaniu o środki finansowe oraz w rozliczaniu pozyskanych dotacji;
 5. usługi doradcze i konsultacje dla organizacji pozarządowych w zakresie możliwości pozyskiwania środków i funduszy na działalność organizacji;
 6. współprace pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem i administracja publiczną;
 7. konsultacje projektów zgłaszanych przez organizacje;
 8. pomoc w budowaniu strategii organizacji pozarządowej;
 9. nawiązywanie kontaktów z organizacjami - kojarzenie partnerów;
 10. poradnictwo dla zainteresowanych wolontariatem;
 11. organizacje i prowadzenie spotkań informacyjno-doradczych;
 12. gromadzenie i dystrybucja materiałów informacyjnych;
 13. animowanie i inicjowanie nowych działań skierowanych na rozwój społeczności lokalnych;
 14. wsparcie w zakresie promocji działań organizacji pozarządowych w Mieście i poza nim;

Wszystkie usługi świadczone przez Centrum na rzecz organizacji pozarządowych są bezpłatne.

*** Wszelkie dostępne usługi Centrum Organizacji Pozarządowych dostępne są również w Państwa siedzibie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z Animatorem/ Doradcą***