Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

 

Koordynator projektu:

 • Krzysztof Panfil - bieżąca realizacja projektu, terminowość zadań,  kieruje pracą zespołu, zatwierdza raporty oraz wnioski o płatność, reprezentuje zespół na zewnątrz.

Asystenci koordynatora projektu:

 • Renata Motylińska - realizacja obszaru kompetencji osobistych i społecznych oraz obszaru podnoszenia wiedzy,
 • Aurelia Waruszewska - realizacja obszaru podnoszenia sprawności fizycznej,
 • Mariola Panfil - realizacja obszaru kompetencji zawodowych,

Pracownicy administracyjni projektu:

 • Alina Liedtke - pracownik administracyjno-biurowy,
 • Irena Korpalska - pracownik ds. rozliczeń,
 • Jarosław Lewkiewicz - pracownik ds. informacji i promocji,
 • Maciej Bielawski - specjalista ds. monitoringu i ewaluacji projektu,

 Pracownicy merytoryczni projektu:
 • Ludmiła Kondrat - nauczyciel języka angielskiego,
 • Krzysztof Kasprowicz - nauczyciel języka angielskiego,
 • Andrzej Buk - nauczyciel języka niemieckiego,
 • Magdalena Drypa - nauczyciel matematyki,
 • Barbara Kastrau - nauczyciel chemii i fizyki,
 • Janina Janikowska - psycholog,
 • Radosław Burza - nauczyciel żeglarstwa i pływania,
 • Joanna Szczekało - nauczyciel żeglarstwa i pływania oraz zajęcia sportowe,