Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

 

Młodzieżowy Lider - "Młodzi w Działaniu"

        Grupa "Młodzi w Działaniu" powstała w maju 2007 roku w ramach programu "Młodzieżowy Lider" współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Głównym realizatorem zadania "Młodzieżowy Lider" są członkowie Stowarzyszenia "Przystań". Młodzież została objęta cyklem spotkań edukacyjnych w formie grup spotkaniowych. Spotkania prowadzone są przez animatora społecznego, pedagoga oraz doradcę zawodowego. Głównym celem zadania jest aktywizowanie młodzieży do konkretnych działań (strona internetowa o tematyce młodzieżowej, integracja, edukacja młodzieży, nauka umiejętności społecznych, profilaktyka uzależnień poprzez naukę umiejętności społecznych, współpracy w grupie, rozwiązywanie konfliktów, umiejętności poruszania się po rynku pracy, budowanie kolejnych etapów rozwoju zawodowego).

        Nasze działania rozpoczęliśmy od naboru i agitacji uczestników. W szkołach rozwiesiliśmy plakaty informacyjne oraz organizowaliśmy spotkania dla młodzieży w celu zachęcenia do udziału w naszych działaniach. w tej chwili zasadniczy trzon grupy stanowi 10 osób - uczniowie szkół gimnazjalnych oraz średnich.

Jeśli masz fajny pomysł, chcesz zrobić coś dla siebie i innych
nie wiesz co zrobić z wolnym czasem
Przyłącz się do Nas
ZAPRASZAMY

 


 

Centrum Wolontariatu Młodzieżowego

        Program realizowany przez Urząd Miasta w Iławie przy współpracy Stowarzyszenia Przystań. Centrum Funkcjonuje od 2001 roku, początkowo jako projekt Stowarzyszenia, dofinansowany przez Fundację Batorego. W ramach Centrum Wolontariatu działa aktywnie ok. 30 wolontariuszy.

W roku 2008 uczestniczyli w następujących działaniach:

 1. Przedświąteczna Zbiórka Żywności w ramach ogólnopolskiej akcji Banku Żywności;
 2. Indywidualne kontakty z osobami niepełnosprawnymi;
 3. Udział w akcji "Widokówka", realizowanej przez stowarzyszenie na potrzeby Funduszu Stypendialnego Równe Szanse;
 4. Praca z dziećmi w świetlicach;
 5. Zajęcia z młodzieżą w Klubie Młodzieżowym;
 6. Pomoc w nauce;
 7. Udział w koloniach dla dzieci;

          We wszystkich w/w działaniach uczestniczyli wolontariusze ze szkół gimnazjalnych, średnich, a także studenci. W trakcie wszystkich działań organizowane były również szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów nt. idei wolontariatu, organizacji i standardów działań Centrum Wolontariatu.

  Jeśli masz wolny czas, chcesz zrobić coś dla siebie a także dla innych
  Zgłoś się do Nas i porozmawiaj z Naszym Koordynatorem
  ZAPRASZAMY

   


   

  "Pamiętaj o zdrowiu - pomyśl o przyszłości"

   

  "Pokonać Niemoc Po Przemocy"

   

  "Działania Profilaktyczne w Gminie Wiejskiej"

   

  "Dorosły i odpowiedzialny"

   

  "Wizyta studyjna organizacji z okręgu Cotes d'Armor"

   

  "Wakacyjna przygoda - półkolonie dla dzieci ze szkół podstawowych"

   

  "Program Biblioteczny"

   

  "Współpraca Wolontariacka"