Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Aktualności


Jeśli chcesz otrzymywać informacje adresowane do organizacji pozarządowych z powiatu iławskiego, zapisz się do naszego newslettera.

Logo COP 

Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) to ważne narzędzie wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia potencjału organizacji pozarządowych z powiatu iławskiego w rękach Stowarzyszenia "Przystań" z Iławy.

Staramy się o to poprzez m.in. rozpowszechnianie różnego rodzaju informacji, które mogą zainteresować przedstawicieli trzeciego sektora (strona internetowa, profil na facebooku, newslettery), poprzez bezpośrednie udzielanie informacji w indywidualnych sprawach dotyczących organizacji, poprzez bezpłatne szkolenia, promowanie wolontariatu poprzez konkurs na Najpopularniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego czy obsługę reprezentacji sektora pozarządowego.

 

Centrum Organizacji Pozarządowych utworzone zostało przez Stowarzyszenie "Przystań" w 2004 roku z myślą o iławskich organizacjach, które wymagają wsparcia w rozwoju zasobów ludzkich i technicznych oraz o wszystkich grupach nieformalnych nie dysponujących odpowiednim zapleczem techniczno-logistycznym. Funkcjonowało wspierane różnymi projektami i we współpracy z kilkoma innymi organizacjami pozarządowymi.

 

Wspieranie organizacji pozarządowych to zadanie własne władz lokalnych, zatem obecna formuła COP realizowana jest ze środków otrzymanych od Powiatu Iławskiego, który przeznaczył na to pieniądze własne (z budżetu powiatu) oraz przekazane powiatowi z budżetów prawie wszystkich gmin powiatu iławskiego. Cieszymy się, że lokalne samorządy uważają to zadanie za potrzebne, a Powiat Iławski zleca je do wykonania trzeciemu sektorowi, dając dobry przykład sposobu realizacji zadań publicznych.

 

Aby być na bieżąco, zapraszamy do polubienia naszego profilu na facebooku (https://www.facebook.com/centrumorganizacji.pozarzadowych/) i do wpisania swojego adresu mailowego do naszej bazy newsletterowej (zakładka Newsletter).

 

 

 

1% podatku dla OPP