Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Aktualności

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

 

Iławskie Towarzystwo Wędkarskie we współpracy z Iławskim Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji organizują Wędkarski Dzień Dziecka.

W najbliższą niedzielę 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbędą się zawody wędkarskie w 3 kategoriach:
- dziewczęta
- chłopcy 7-12
- chłopcy 12-16
Impreza rozpocznie się o 7: 30 zbiórką zawodników przy Hali Widowiskowo – Sportowej w Iławie. Uczestnicy koniecznie muszą posiadać przy sobie legitymację szkolną.
W godz. 8-9 nastąpi losowanie stanowisk i przygotowanie zawodów, które potrwają do godz.11-tej.
Wydarzenie zakończy się ok godz. 12: 30 wręczeniem nagród i krótkim podsumowaniem.

Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych

 

Zarząd województwa warmińsko – mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w 2014 r. - w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych. Dotyczy następujących zadań:

•    edukacja i promocja zdrowia publicznego
•    integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
•    kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
•    ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
•    rozwój turystyki
•    aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
•    wzmacniania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie warmińsko-mazurskim
•    rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu
•    integracja środowisk kombatanckich

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadań (w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych) w konkursie to: 70 000 zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10 000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (parter, pok. 3), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 11 czerwca 2014 r. - należy składać oferty.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.

BIEG NIEZAPOMINAJKI

 

W ramach obchodów rocznicy RAZEM 89, Nidzicki Fundusz Lokalny organizuje w dniu 7 czerwca 2014 „Bieg Niezapominajki”. Celem wydarzenia będzie popularyzacja biegania jako przyjemnej, zdrowej i przyjaznej środowisku formy spędzania czasu wolnego.

Wydarzenie odbędzie się w Kamionce k/Nidzicy w woj. warmińsko-mazurskim, start i meta przy siedzibie Funduszu – „Niezapominajka”. Godzina startu - 11.00.
Formuła biegu jest otwarta – możliwość udziału dla wszystkich chętnych. Uczestnikami biegu mogą być osoby, które w dniu Biegu mają ukończone 18 lat.
Trasa biegu: 8 km
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz wniesienie opłaty startowej najpóźniej do dnia 30 maja 2014 do godz. 16.00.
Liczy się kolejność zgłoszeń (limit Uczestników Biegu - 200 osób).  
Szczegółowe informacje na temat Biegu dostępne są na stronie internetowej  http://www.funduszlokalny.nidzica.pl/aktualnosci/bieg-niezapominajki.

Spotkania tematyczne w Iławie

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Iławski Klub Amazonki dla wszystkich, którzy mają wolny czas i są zainteresowani poszerzaniem swoich horyzontów przygotowały spotkania tematyczne.

Wszyscy zainteresowani poszczególnymi blokami tematycznymi mogą wziąć bezpłatny udział w dwóch zbliżających się spotkaniach.
Najbliższe odbędzie się 5 czerwca 2014 o godz.16:30 w Iławie przy ul. Chełmińskiej 1.
Temat spotkania to „Stosuję zdrowy styl życia”. Dietetyk przedstawi przybyłym uczestnikom zasady zdrowego i racjonalnego żywienia, oraz konieczność ruchu niezbędnego dla zdrowia i funkcjonowania człowieka.
Kolejne spotkanie będzie pt. „Szukam pracy”, które poprowadzi doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.  Odbędzie się ono 12 czerwca, również przy ul. Chełmińskiej 1 o godz. 16:30.

Projekt współfinansowany jest przez Powiat Iławski w ramach realizacji zadania pt: „Wspieramy, integrujemy rodziny z powiatu iławskiego”.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

fosaKONFERENCJA „STRAŻNICY PAMIĘCI”

 

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, mając na względzie dobro osób starszych, w tym w szczególności ofiar niemieckiego narodowego socjalizmu, realizuje projekt „Strażnicy Pamięci”, zakładający innowacyjne metody aktywizacji i wsparcia, skierowane do tej grupy osób. Są to m.in. „przyjazny sąsiad”, „ciepły telefon” i inne.

Jednym z kluczowych działań jest zawiązanie trwałej koalicji pomiędzy organizacjami pozarządowymi i instytucjami zajmującymi się pomocą osobom starszym, związkami i organizacjami kombatanckimi oraz państwowymi placówkami opieki społecznej z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym zwłaszcza z powiatu iławskiego oraz Olsztyna, na rzecz wdrażanych przez Federację FOSa nowych form pomocy ofiarom niemieckiego narodowego socjalizmu.
W związku z powyższym, Federacja FOSa serdecznie zaprasza przedstawicieli mediów do udziału w konferencji prasowej, na której nastąpi uroczyste zawiązanie partnerstwa pomiędzy przedstawicielami iławskich organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą dla osób starszych, związków i organizacji kombatanckich oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia Osób Upośledzonych Umysłowo, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenia Przystań.

Zaprezentowane zostaną również założenia projektu „Strażnicy Pamięci”.  
    
Konferencja odbędzie się 2 czerwca 2014 roku o godzinie 11.00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie

DL

Działaj Lokalnie - Konkurs Opowiedz...

Ponieważ w grudniu planowane jest rozstrzygnięcie konkursu "OPOWIEDZ" myślę, że większa część pracy jest już za Wami.

W listopadzie planowana jest konferencja na której chcielibyśmy "pochwalić" się Wami. Dlatego też prosiłbym aby każdy kto planuje wystartować w konkursie (albo nie planuje ale zrobił film/prezentacje) przesłał swoją pracę w terminie do 15.11.2013. Przesłanie pracy nie oznacza, że na konkurs nie można będzie wystawić innej, lub zmienionej/poprawionej pracy. Ponieważ z godnie z umową każdy z LOGów prowadzi dokumentację fotograficzną - materiały na pracę macie praktycznie pod ręką ;)

Stowarzyszenie Przystań

"Staż zawodowy w Przystani - 2014"

Stowarzyszenie "Przystań" informuje, że posiada jedno miejsce na staż zawodowy od marca 2014 r.

Jeśli jesteś tegorocznym absolwentem szkół ponadgimnazjalnych, nie odbywałeś wcześniej stażu lub przygotowania zawodowego, jesteś osobą bezrobotną, posiadasz wykształcenie minimum średnie oraz nie ukończyłeś jeszcze 27 lat - możesz ubiegać się o staż zawodowy w Stowarzyszeniu "Przystań".

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub osobiste składanie CV wraz z kserokopią świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa maturalnego.

COP

Zaproszenie na Turniej