Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Aktualności

DL

"DL IX" - konkurs Działaj Lokalnie w roku 2015 ogłoszonydlprzystan

Stowarzyszenie Przystań w Iławie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy "Działaj Lokalnie VIII". Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
W tej edycji Programu "Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o podmiotach, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 

 1. zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 2. wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 3. mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 4. przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 5. będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców
  i organizacji społecznych,
 6. będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje, instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Iława (gmina wiejska i miejska), Kisielice, Zalewo, Susz, Lubawa (gmina wiejska i miejska). Działania realizowane mogą być tylko
i wyłącznie w jednej z w/w gmin. W tegorocznej edycji wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator http://system.dzialajlokalnie.pl/

Wnioski złożone w innej formie nie będą brane pod uwagę.

informacja o terminach i miejscach szkoleń i spotkań informacyjnych ukaże się wkrótce.

Wnioski można składać do 15 kwietnia 2015 r. – termin może ulec wydłużeniu

Regulamin programu "Działaj Lokalnie IX".

Wzór wniosku o dotację - tylko do wglądu

Spotkanie informacyjne w Iławie "MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE"

Termin: 19.03.2015 r. (czwartek), godzina 17:00 - 19:30

Miejsce: Ośrodek Psychoedukacji w Iławie, ul. Chełmińska 1, Iława    


Skrócony program spotkania:

 1. Prezentacja założeń Programu FIO Warmia Mazury Lokalnie.
 2. Omówienie wniosku aplikacyjnego, kryteria oceny, umowa dotacji.    
 3. Budżet przedsięwzięcia, księgowość, rozliczanie, sprawozdanie końcowe.     


Podczas spotkania istnieje możliwość indywidualnych konsultacji wniosków.

Prosimy o potwierdzanie obecności mailowo, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy !

Stowarzyszenie Przystań

www.przystan.ilawa.pl

Konkurs FIO Warmia Mazury Lokalnie 2015 ogłoszony

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"
w partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "Stopa", Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem "Przystań" ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.

Do udziału w konkursie na najlepsze projekty zapraszamy: grupy nieformalne, samopomocowe i młode organizacje pozarządowe, które zamierzają zwiększyć zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego w życie publiczne.

Dotacja: od 1 500 do 5 000 zł,

Wkład własny: minimum 10% wartości projektu (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

Czas realizacji: 1 kwietnia - 30 listopada 2015 roku.

Termin składania wniosków: 12 marca – 30 marca 2015 roku.

Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem generatora on-line.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.warmiamazurylokalnie.pl  

WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA
SIĘ O DOFINANSOWANIE, będzie realizowane przez Ośrodki i Punkty Animacyjno - Doradcze Warmia Mazury Lokalnie.

KONKURS „BARWY WOLONTARIATU”

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu, zaprasza do kolejnej edycji konkursu Barwy Wolontariatu adresowanego do wolontariuszy oraz placówek współpracujących z nimi. Jest to już czternasta edycja konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Kandydatów można zgłaszać do 31 października.

Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie – regionalnym, wybrani zostaną laureaci regionalni (na poziomie województw). Ich zgłoszenia zostaną przekazane do etapu ogólnopolskiego. Na tym etapie Kapituła dokona wyboru dziesięciu nominowanych do wyróżnienia wolontariuszy. Z tej grupy podczas Gali  Wolontariatu, wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. Uroczysta Gala kończąca konkurs odbędzie się w styczniu 2014.
Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną, do właściwego ze względu na teren działania wolontariuszy Centrum Wolontariatu lub placówki współpracującej przy organizacji konkursu.
Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.
W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.
Więcej informacji na stronie: http://wolontariat.org.pl/barwy-wolontariatu/

"RÓWNAĆ SZANSE 2014"
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy „w ramach Programu "Równać Szanse 2014"Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
O dotacje do 7 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2015 i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2015 mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku, o godzinie 12.00.
Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku, oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym na stornie: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/2073  

INICJATYWA NA RZECZ ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Iławie w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oddział Miejsko-Gminny w Iławie realizuje kolejną już inicjatywę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. W ramach działalności Zespołu Rehabilitacyjno-Terapeutycznego ponownie uruchomiono działalność kółka kulinarnego, nie byłoby to możliwe bez wsparcia finansowego TPD oddziału Miejsko-Gminnego w Iławie.

Od września bieżącego roku podopieczni Zespołu mogą w miłej i twórczej atmosferze uczyć się pracy w grupie, zdobywać nowe doświadczenia kulinarne, a przy okazji także dobrze się bawić. Podczas zajęć dzieci poznają tajniki kuchni - odkrywają nowe smaki i zapachy, co wpływa na rozwój sensoryczny. Ponadto kształtują samodzielność, poprzez możliwość obsługi wybranych przyborów kuchennych. Podczas wspólnych rozmów i pracy podopieczni wraz z opiekunami wyczarowują pyszne przekąski, desery lub sałatki.
Tradycyjnie zwieńczeniem każdych zajęć jest wspólna degustacja przygotowanych smakołyków. Wśród wypróbowanych pyszności znalazły się już racuchy, gofry, naleśniki i wiele innych. Wyobraźnia małych kucharzy sięga jednak znacznie dalej, więc pomysłów na wspólne gotowanie starczy jeszcze na wiele zajęć.
http://www.psouu.ilawa.pl/zespol-rehabilitacyjno-terapeutyczny/

TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Bank Zachodni WBK rusza z ogólnopolskim konkursem "TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM" skierowanym do społeczności lokalnych. Najlepszych 305 pomysłów na poprawę jakości życia w gminie, powiecie, mieście otrzyma finansowe wsparcie na ich realizację. Łączna wartość grantów wyniesie 1,5 mln zł. Najlepszych 15 projektów może liczyć na granty w wysokości 20 tys. zł. Jury konkursu przyzna ponadto 30 nagród w wysokości 10 tys. zł, 100 nagród po 5 tys. zł i 160 nagród w kwocie 2,5 tys. zł. Plus nagrody finansowe od internautów.
Nabór pomysłów trwa od 22 września do 21 listopada br.
www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html

„Szkoła Liderów Powiatu Iławskiego”


Zapraszamy wszystkich animatorów lokalnych, członków NGO z powiatu iławskiego, pracowników samorządów odpowiedzialnych za współpracę z NGO do cyklu szkoleniowego.

Szkolenia odbywać się będą w gminach powiatu iławskiego - w okresie od września do listopada, czas trwania spotkania to 4 - 5 godzin, grupa może liczyć od 8 do 16 osób.

 

Tematyka spotkań będzie zależeć od zapotrzebowania danej gminy. Proponowane tematy
w ramach spotkań warsztatowych:
1.    Zagadnienia prawne NGO (jak założyć stowarzyszenie, rejestracja, formy prawne, działalność gospodarcza).
2.    Umiejętności lidera: komunikacja, budowanie współpracy, rozwiązywania trudnych sytuacji i konfliktów.
3.    Współpraca lokalna, analiza sytuacji, współpraca z samorządem, mechanizmy i prawne uwarunkowania współpracy - roczny program współpracy, konkursy samorządowe i tryb pozakonkursowy, realizacja projektów, inicjatywa lokalna .
4.    Tworzenie projektów – jak napisać projekt, gdzie znaleźć pieniądze, zasady udziału w  lokalnych konkursach dotacyjnych – Działaj Lokalnie, FIO-Warmia Mazury Lokalnie.
5.    Jak realizować projekt i go rozliczyć, planowanie budżetu, bieżąca realizacja projektu, księgowość, sprawozdawczość w odniesieniu do konkursów: samorządowych, Działaj Lokalnie i FIO Warmia Mazury Lokalnie.
6.    Promocja, narzędzia IT oraz Public Relations w działaniach organizacji.
7.    Inne, w zależności od Państwa potrzeb - do ustalenia.

Zgłoszenia, można dokonywać do dnia 26 września br., poprzez poniższy FORMULARZ lub pod numerem telefonu Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie, 89 649 92 08, gdzie można też uzyskać dodatkowe informacje.