Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Aktualności

COP

INSTRUMENTY ANGAŻOWANIA OBYWATELI W REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem "Warmińsko-Mazurskie Centrum Partnerstw Lokalnych" realizowanym w ramach programu FIO MPiPS, zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców w życiu publicznym województwa warmińsko – mazurskim poprzez transfer wiedzy i doświadczeń, wdrożenie nowych instrumentów współpracy i demokracji obywatelskiej.

Pierwszym elementem projektu będzie jednodniowe szkolenie, pn. SKUTECZNE INSTRUMENTY ANGAŻOWANIA OBYWATELI W REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH dla przedstawicieli samorządów lokalnych (gminnych i powiatowych) oraz reprezentujących lokalne środowiska organizacji pozarządowych. Spotkanie poświęcone będzie takim zagadnieniom aktywności obywatelskiej jak: obszary realizacji zadań publicznych, budżet partycypacyjny, regranting, inicjatywa lokalna. Ponadto, na szkoleniu zostaną zaprezentowane dobre praktyki obejmujące powyższe mechanizmy.

Szkolenie będzie rozpoczynało kompleksową ofertę współpracy z samorządami lokalnymi i działającymi na ich terenie organizacjami pozarządowymi, obejmującą:

a) warsztaty lokalne - na poziomie poszczególnych gmin,

b) doradztwo tematyczne (indywidualny coaching).

Jednodniowe szkolenia odbędą się w trzech lokalizacjach województwa warmińsko - mazurskiego: w Kamionce k/Nidzicy, Dobrym Mieście, Ełku.

 

Zapraszamy przedstawicieli organizcji, jak i samorządów do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniu 22 września 2015 roku w Dobrym Mieście ("Ranczo w Dolinie", ul. Łużycka 44), w godzinach 9.30 - 15.30. Ramowy program szkolenia (plik), deklaracja udziału w projekcie (plik). Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do dnia 18 września 2015 roku, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 896160058. W przypadku pytań, prosimy o kontakt: Agnieszka Wolf, Małgorzata Ofierska 896160058.

COP

Wernisaż konkursu „O Laur Starosty Powiatu Iławskiego”

10 września 2015 o godz. 18.00 w Sali Wystaw Iławskiego Centrum Kultury odbędzie się wernisaż dzieł sztuki biorących udział w Konkursie „O Laur Starosty Powiatu Iławskiego”.

Konkurs dotyczy czterech dziedzin sztuki: fotografii, malarstwa, rzeźby i grafiki. Zgodnie z regulaminem wszystkie nadesłane prace zostaną ocenione poprzez głosowanie publiczności. Głosowanie będzie odbywać się od 10 do 15 września w godzinach 15.00 – 19.00 w Sali Wystaw ICK.Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 25 września o godz. 18.00. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Kulturalno – Artystyczne „SART” z siedzibą w Iławie. Realizacja w/w zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego została dofinansowana ze środków Powiatu Iławskiego.

COP

Gala Konkursu „Godni Naśladowania” – XII edycja

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na Galę Konkursu „Godni Naśladowania” – XII edycja oraz Konferencję Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wydarzenie będzie miało miejsce dnia 16 września 2015 w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 1 w Hotelu Warmińskim (sala konferencyjna). W programie przewidziano między innymi: - express informacji z sektora NGO; - gala Konkursu „Godni Naśladowania”; - koncert chóru mieszanego. Przed otwarciem spotkania w godz. 10.00 – 11.00 oraz po jego zakończeniu, w godz. 14.00 – 15.00 będzie czynny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Można tam uzyskać informacje nt. możliwości dofinansowania działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Potwierdzenie uczestnictwa należy wysyłać do 14-tego września 2015 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Informacje pod nr tel. 89 512 58 76.

COP

Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015”

Do 5 listopada 2015 do godziny 12.00, trwa nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2016 i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. Więcej informacji, w tym wzór formularza wniosku i zasady konkursu na stronie internetowej programu: www.rownacszanse.pl

COP

Regulamin Konkursu FIO 2016

Regulamin Konkursu FIO w 2016 r. został przyjęty przez Komitet Sterująco-Monitorujący i zaakceptowany przez Ministra. Ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 i 4 planowane jest na 1 września 2015, a w Priorytecie 2 na grudzień 2015 r.

Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu FIO są: - organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 U o DPPi o W, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe; - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; - spółdzielnie socjalne; - spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Przed przystąpieniem do wypełniania oferty realizacji zadania publicznego należy wnikliwie zapoznać się z regulaminem konkursu. Przed złożeniem oferty wskazane jest również zapoznanie się z dokumentem Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (Program FIO) oraz dokumentem Logika projektowa, które dostępne są na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl Regulamin do pobrania na: http://www.pozytek.gov.pl/Dokumenty,do,pobrania...

COP

Nabór wniosków do Fundacji Kronenberga

Najbliższy nabór wniosków do Fundacji Kronenberga już od 7 września i potrwa do 2 października.

Organizacje i instytucje ubiegające się o dotację muszą zarejestrować się w Systemie (I etap) najpóźniej na 10 dni roboczych do daty zakończenia naboru wniosków. Po tym terminie rejestracje nie będą akceptowane. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu fundacja udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: I. EDUKACJA - Innowacje w edukacji - Edukacja ekonomiczna - Dziedzictwo kulturowe i tradycje - Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży II. ROZWÓJ LOKALNY - Priorytety opieki zdrowotnej - Polityka społeczna - Nauka przedsiębiorczości Więcej na: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish...

COP

Projekty dla osób pracujących z młodzieżą

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza osoby pracujące z młodzieżą w edukacji poza formalnej do przygotowywania projektów job-shadowing do KA1 programu Erasmus+Młodzież i składania wniosków w terminie 1 października 2015.

Job-shadowing to dość zapomniane działanie, a które daje mnóstwo możliwości zdobywania nowych kompetencji i podwyższania jakości działania organizacji. W ciągu kilku, kilkunastu dni można przyjrzeć się pracy partnerów lub zaprosić ich do siebie i dzielić swoją wiedzą. To znakomite działania dla jednej, góra kilku osób – pozwala na codzienną obserwację, dyskusje, wyjaśnienia i uczenie się. Więcej na: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1655275.html

COP

Konkurs o tytuł Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska

Znasz kogoś, kto działa na rzecz swojej społeczności? Zgłoś go do konkursu Społecznik Roku Newsweeka. Ideą konkursu jest nagłośnienie działalności społecznej w Polsce oraz promocja osób, które są aktywne i działają na rzecz innych. Konkurs wyróżnia pomysłodawców i organizatorów szczególnie wartościowych akcji i inicjatyw społecznych.

Ruszyła 7 edycja Konkursu o tytuł Społecznik Roku tygodnika Newsweek Polska. Zgłoszenia przyjmowane są do 7.09.2015 r. Więcej informacji na stronach spolecznikroku.newsweek.pl oraz filantropia.org.pl