Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Aktualności

COP

Data: 1 czerwca 2011 r.

Rodzinny Rajd Rowerowy w Zalewie.

?Podróż za jeden uśmiech ? przywitanie lata nad jeziorem?. To lokalna inicjatywa społeczna nowo powstałego Zalewskiego Stowarzyszenia ALFA wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zalewskiej w oparciu o wspólny projekt dofinansowujący realizację rajdu oraz trzy inne wycieczki.
W dniu 26 czerwca br. organizują pierwszy w Zalewie rajd rowerowy. Rajd rozpocznie się od godziny 11:00 na boisku przy ulicy Sienkiewicza.
Dzięki tej akcji nauczymy i dzieci i dorosłych, jak ważny jest zdrowy i aktywny tryb życia, który realizować można przez sport i rekreację. Pokażemy również walory turystyczne naszej pięknej gminy, będzie to okazją do bliższego spotkania z przyrodą. Na zakończenie rajdu, które odbędzie się przy muszli koncertowej nad jeziorem Ewingi, uczestnikom rajdu, przygotowaliśmy miłe podsumowanie z muzyką na żywo, ogniskiem, kiełbaskami, konkursami i innymi atrakcjami. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i miłośników Zalewa! Rodziców, dzieci, babcie, dziadków, sąsiadów, znajomych!

Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne.
Pomysł jest współfinansowany przez program Działaj Lokalnie, prowadzony przez Stowarzyszenie PRZYSTAŃ w Iławie.
Iwona Głąb Prezes Zalewskiego stowarzyszenia ALFA

Program rajdu

11.00 - 11.45 ZBIÓRKA NA BOISKU PRZY ULICY SIENKIEWICZA.

12.00 START RAJDU.

13.00 - 13.30 POSTÓJ NA PLACU PRZY ŚWIETLICY W BAJDACH.

13.30 WYJAZD Z BAJD .

14.30 - 15.00 POSTÓJ NA POLANIE W LESIE ZA GAJDAMI.

16.00 META - DOJAZD DO ZALEWA NA TEREN OBOK MUSZLI KONCERTOWEJ NAD JEZIOREM  EWINGI.

16.00 - 19.00 OGNISKO Z KIEŁBASKAMI, MUZYKA NA ŻYWO (ZESPÓŁ BLUE BAND), LOSOWANIE NAGRÓD,  ZABAWY Z PAINTBALLEM, DLA CHĘTNYCH PRZEJAŻDŻKA LIMUZYNĄ.

 

Szczegóły rajdu, tj. mapka, regulamin i harmonogram znajdują się na stronie internetowej www.rajd.zalewo.info

COP

Data: 1 czerwca 2011 r.

Historie Kamieńca

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu zaprasza w dniu 18 czerwca 2011 r. do udziału w V Sesji Popularnonaukowej ?Kamieniec i okolice okiem historyków i artystów? połączonej z festynem. Będą opowieści o historii i kulturze regionu, a także przejazdy bryczką, trampolina, strzelanie z łuku, aukcje, loteria. Pomysł na inicjatywę zrodził się z inicjatywy Czesława Skonki ? Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Tradycji ?Mazurka Dąbrowskiego? z Gdańska. W roku 2007 zaproponował on, by zorganizować sesję popularnonaukową na temat Jana Henryka Dąbrowskiego, którego losy mają również swój wątek w Kamieńcu. Szkoła przystała na inicjatywę i tego typu impreza stała się tradycją. Uczniowie wraz z dyrektorem rokrocznie obmyślają wątek przewodni. Co roku uroczystość poświęcona jest innej problematyce historycznej dotyczącej miejscowości (pałac w Kamieńcu, Napoleon w Kamieńcu, Kamieniec i okolice okiem historyków i artystów). W uroczystości uczestniczą przedstawiciele władz lokalnych ale też goście z Gdańska, Malborka, Iławy. Wydarzenie organizowane jest w celu pielęgnowania małej ojczyzny oraz po to, by integrować w działaniach nie tylko rodziców dzieci szkolnych ale i lokalną społeczność, która dzięki spotkaniu może poznać ciekawą historię regionu. Ponadto jest okazja do wspólnej zabawy i rozrywki na festynie.

COP

Data: 1 czerwca 2011 r.

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie.

FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU w Iławie, zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich Od kilku już miesięcy Fundacja Edukacji i Rozwoju realizuje projekt ?Bezpłatne porady?.
W ramach tego projektu oferujemy mieszkańcom powiatu iławskiego bezpłatne porady prawne i obywatelskie. Odbywają się one w Iławie (Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych, ul. Grunwaldzka 13) a także w terenowych punktach doradztwa (więcej informacji na stronie: www.bezplatneporady.ilawa.pl). Aby skorzystać z porady należy umówić się na spotkanie telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji. Ponadto organizujemy bezpłatne spotkania edukacyjne z udziałem prawnika, na terenie całego powiatu.
W spotkaniu mogą wziąć udział mieszkańcy danej gminy, instytucje, lokalni liderzy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy itp. Wystarczy zgłosić Fundacji potrzebę zorganizowania takiego spotkania i określić zagadnienie prawne, jakiego powinno ono dotyczyć. Spotkanie poprowadzi doświadczony i wykwalifikowany prawnik.

 

FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU
(BIURO BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH)
ul. Grunwaldzka 13 (biurowiec IZNS), 14-200 Iława, nr tel.: 089 648 41 90 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.bezplatneporady.ilawa.pl

COP

Data: 1 czerwca 2011 r.

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie informuje, że przystąpiło do realizacji zadań publicznych

1. Tytuł zadania: Zdrowy styl życia to szansa dla ludzi w starszym wieku. Dofinansowane ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W ramach tego zadania będą prowadzone zajęcia na pływalni. Od 7.06.2011. pod okiem instruktora. Prowadzone są zajęcia z rehabilitacji ruchowej przez dyplomowane rehabilitantki.
2. Tytuł zadania: Powiat iławski ? nasza mała ojczyzna. Dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Iławie. W ramach tego zadania będą organizowane 4 wycieczki celem których będzie poznanie historii powiatu iławskiego od czasów pruskich do współczesności. Każda wycieczka połączona będzie z wykładem związanym tematycznie ze zwiedzaną trasą.
wycieczka ?Szlakiem kościołów na Ziemi Lubawskiej -zwiedzanie kościołów z różnych epok i budowanych w różnych stylach. Termin - 2.06.2011r. 
wycieczka ?Szlakiem zabytków arystokracji pruskiej - zwiedzanie ruin pałaców dawnej arystokracji pruskiej i kościoła w Kisielicach. Termin ? 14.07.2011r.
wycieczka ? Szlakiem starej kolei i zmian przemysłowych na terenie powiatu w IXX i XX wieku. Termin ? 15.09.2011r.
Każda wycieczka zakończona zostanie ogniskiem integracyjnym w wybranej wcześniej miejscowości.
Zapraszamy do brania działu w wycieczkach aby w ten sposób poznać piękny Powiat Iławski. Prezes Zarządu Elżbieta Lewandowska
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Kościuszki 18, 14-200 Iława
www.utw.ickilawa.pl, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Stowarzyszenie Przystań Data: 24 maja 2011 r.

Zmiana nazwy Stowarzyszenia !

Wszystkie osoby / Instytucje / Organizacje współpracujące z Naszym Stowarzyszeniem, uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana nazwy Stowarzyszenia. Od chwili obecnej Nasza pełna nazwa brzmi: Stowarzyszenie "Przystań".

Poprzednia nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej Przystań, przestaje obowiązywać.

Działaj Lokalnie

Data: 24 maja 2011 r.

"Działaj Lokalnie VII - 2011" - rozstrzygnięcie.

Stowarzyszenie Przystań? informuje, że w dniu 20.05.2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej "Działaj Lokalnie VII". Podczas posiedzenia, Komisja zapoznała się z 24 wnioskami złożonymi przez Organizacje z powiatu iławskiego.

Komisja dokonała oceny merytorycznej wszystkich wniosków i na jej podstawie wytypowała 12 organizacji, które otrzymają dofinansowanie w ramach projektu "Działaj Lokalnie VII" w tym roku.

Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie. W późniejszym terminie przedstawimy Państwu opis projektów, które w ramach DL VII będą realizowane przez te organizacje.

Na stronie Działaj Lokalnie mogą Państwo dowiedzieć się więcej o Programie "Działaj Lokalnie".
Stypendia Data: 24 maja 2011 r.

Stypendia "Równe Szanse" - Konkurs stypendialny na rok szkolny 2011 - 2012.

Uczniowie szkół gimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Urząd Miasta Iława lub Urząd Miasta i Gminy Susz, a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Iławie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011.

Kryteria przyznania stypendium to: osiągnięcia w nauce - średnia ocen na koniec roku szkolnego 2010/2011 wynosząca co najmniej 4.5, działalność społeczna, udział w konkursach - olimpiadach oraz sytuacja materialna rodziny ucznia ? dochód netto na jednego członka w rodzinie nie przekraczający 800,00 zł.

Wnioski o stypendium oraz regulamin programu stypendialnego ?Równe Szanse? dostępne na stronie Fundusz Stypendialny/Formularze.

Wnioski o stypendium przyjmowane będą wyłącznie do dnia
15 lipca 2011 r.

 Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) utworzone zostało w 2004 roku przez Stowarzyszenie "Przystań" z myślą o iławskich organizacjach, które wymagają wsparcia w rozwoju zasobów ludzkich i technicznych oraz o wszystkich grupach nieformalnych nie dysponujących odpowiednim zapleczem techniczno-logistycznym. Centrum służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców. Zapewnia im dostęp do pomieszczeń, telefonów, komputerów, internetu itp.

        Od 1 grudnia 2008 roku we współpracy z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, (ESWIP) a także dzięki wsparciu samorządów lokalnych rozszerzył się zasięg działalności Centrum na teren całego powiatu iławskiego. Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie prowadzone jest w chwili obecnej w ramach projektu "Na rzecz aktywnej współpracy".

Od września 2010 w ramach realizowanego na Warmii i Mazurach partnerskiego projektu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD. "COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego" Iławskie Centrum Organizacji Pozarządowych przez 20 miesięcy pracowało nad rozwojem szeroko rozumianego systemu wsparcia sektora pozarządowego.

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym istnieje możliwość spotkania się w siedzibie interesanta/organizacji poza godzinami funckjonowania biura COP.

 

Godziny otwarcia biura Centrum Organizacji Pozarządowych
Dzień
Godzina
poniedziałek:    10:00 - 15:00
wtorek: 11:00 - 16:00
środa: 11:00 - 16:00
czwartek:    10:00 - 15:00
piątek:    10:00 - 15:00

 

1% podatku dla OPP