Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

 Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) utworzone zostało w 2004 roku przez Stowarzyszenie "Przystań" z myślą o iławskich organizacjach, które wymagają wsparcia w rozwoju zasobów ludzkich i technicznych oraz o wszystkich grupach nieformalnych nie dysponujących odpowiednim zapleczem techniczno-logistycznym. Centrum służy integrowaniu organizacji pozarządowych oraz wspieraniu ich statutowej działalności na rzecz mieszkańców. Zapewnia im dostęp do pomieszczeń, telefonów, komputerów, internetu itp.

        Od 1 grudnia 2008 roku we współpracy z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, (ESWIP) a także dzięki wsparciu samorządów lokalnych rozszerzył się zasięg działalności Centrum na teren całego powiatu iławskiego. Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie prowadzone jest w chwili obecnej w ramach projektu "Na rzecz aktywnej współpracy".

Od września 2010 w ramach realizowanego na Warmii i Mazurach partnerskiego projektu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD. "COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego" Iławskie Centrum Organizacji Pozarządowych przez 20 miesięcy pracowało nad rozwojem szeroko rozumianego systemu wsparcia sektora pozarządowego.

Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym istnieje możliwość spotkania się w siedzibie interesanta/organizacji poza godzinami funckjonowania biura COP.

 

Godziny otwarcia biura Centrum Organizacji Pozarządowych
Dzień
Godzina
poniedziałek:    10:00 - 15:00
wtorek: 11:00 - 16:00
środa: 11:00 - 16:00
czwartek:    10:00 - 15:00
piątek:    10:00 - 15:00

 

1% podatku dla OPP