Jesteśmy grupą osób, która zmienia rzeczywistość.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. 

Budujemy aktywne społeczeństwo. 

Przystań do nas - wspieramy, inspirujemy, rozwijamy.

Aktualności

Rusza Konkurs na Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego

Centrum Organizacji Pozarządowych ogłasza Konkurs na Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego. Rok temu spośród 7 kandydatów najwyżej oceniono Natalię Dymowską z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Iławie. Kto wygra tym razem?

Termin na zgłoszenie kandydatów upływa w piątek, 20 października 2017. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego. Można dokonać wspólnego zgłoszenia kandydata przez dwie lub więcej organizacji, w których udziela się wolontariusz. Jedna organizacja może zgłosić maksymalnie 2 kandydatów (liczą się zgłoszenia samodzielne i wspólne).
Warto wykorzystać konkurs do podziękowania wolontariuszowi za jego wkład w działalność organizacji. Nawet jeśli nie wygra konkursu, poczuje się doceniony samym faktem zgłoszenia. Jeśli jednak wygra, o jego społecznej pracy dowie się opinia publiczna, a ponadto otrzyma symboliczną statuetkę i voucher na zakupy.
Konkurs rozstrzygnie Komisja w składzie 4-6 osób. W Komisji na pewno znajdzie się Natalia Dymowska, zwyciężczyni konkursu z roku ubiegłego, która potwierdziła już udział w pracach komisji. Oprócz tego do współpracy zaprosimy 2 osoby z Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego oraz przedstawiciela Powiatu Iławskiego.
Konkurs jest organizowany w ramach działalności COP i finansowany ze środków otrzymanych od Powiatu Iławskiego.

Dokumenty:
Regulamin konkursu
Zgłoszenie – wersja word
Zgłoszenie – wersja PDF

Znamy już pełen skład 11-osobowej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. W poniedziałek, 22 maja, sektor pozarządowy wybrał brakujące 6 osób.

 

Do składu ROPPI na najbliższe 2 lata powołano 6 brakujących osób. Są to: Klaudia Żelazowska (IKS Morena Iława), Aneta Rychlik (Stowarzyszenie Sportów Wodnych Iława), Artur Browarek (Stowarzyszenie "Światowid" Nowa Wieś), Lech Żendarski (Stowarzyszenie "Promyk" Iława), Jolanta Bernatek (Stowarzyszenie "Sami Swoi" Jędrychowo), Irena Iwasiów (Uniwersytet III Wieku).
Wybrana 22 maja 2017 szóstka tworzy teraz ROPPI wraz z 5 osobami wybranymi rok temu do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Iławie: Adelą Kowalską, Marianem Wilkowskim, Arkadiuszem Karpińskim, Danielą Orzechowską i Wojciechem Jankowskim. Zgodnie bowiem z decyzją przedstawicieli organizacji pozarządowych cała ta piątka z automatu będzie wchodzić do ROPPI.
Nowa Rada spotka się po raz pierwszy w nowym składzie w poniedziałek, 29 maja, o godz. 17:00 w Ośrodku Wsparcia Stowarzyszenia Promyk w Iławie przy ul. 1 Maja 6c.

Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego. Odbędzie się ona w poniedziałek, 24 kwietnia, o godzinie 13:00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie.
Jak zwykle będzie to okazja do dyskusji o sprawach sektora pozarządowego. Jednym z ważniejszych punktów konferencji będzie dyskusja na temat wznowienia działalności Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego po okresie rocznego zawieszenia. Oprócz tego zaplanowano część sprawozdawczą oraz wystąpienie na temat działalności gospodarczej w organizacji pozarządowej.

Druga w tym roku Konferencja Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego wybierze 22 maja Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego (ROPPI). Po roku zawieszenia Rada znów rozpocznie swoją działalność. Zapraszamy do w Starostwa Powiatowego w Iławie na godzinę 13:00.

 

ROPPI była zawieszona, bo rok temu powołano do życia Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego (RDPPPI), w skład której weszło 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych z silnym mandatem pochodzącym z wyborów. Podczas organizowanej 24 kwietnia 2017 Konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego zdecydowano, że warto, by ROPPI wróciła.

Rada ma liczyć docelowo 11 osób. W jej skład z automatu wejdą członkowie RDPPPI (5 osób) oraz nowych 6 członków, którzy zostaną wybrani 22 maja.

Podczas Konferencji przedstawiciele organizacji pozarządowych przyjmą również zaktualizowany Regulamin ROPPI, którego projekt opracowano w ramach działalności Centrum Organizacji Pozarządowych. Publikujemy go niżej wraz z innymi dokumentami przygotowanymi na majową Konferencję.

Jest wśród nich również ważne upoważnienie dla tych, którzy chcą wziąć udział w wyborach. Każdy kandydat musi bowiem dysponować podczas Konferencji imiennym upoważnieniem do kandydowania, wydanym przez Zarząd macierzystej organizacji pozarządowej. Wzór upoważnienia niżej.

 

Program Konferencji

Regulamin ROPPI

Regulamin głosowania

Upoważnienie dla kandydata do ROPPI

COP wraca po zimowej przerwie

Miło nam poinformować, że wznawia pełną działalność Centrum Organizacji Pozarządowych – ważne narzędzie wzrostu aktywności obywatelskiej i podniesienia potencjału organizacji pozarządowych z powiatu iławskiego w rękach Stowarzyszenia „Przystań” z Iławy.
Jak dotychczas zadanie jest dofinansowane dotacją z Powiatu Iławskiego, który przeznaczył na to środki własne oraz przekazane powiatowi z budżetów części gmin powiatu iławskiego. Cieszymy się, że lokalne samorządy uważają to zadanie za potrzebne, a Powiat Iławski zleca je do wykonania trzeciemu sektorowi, dając dobry przykład sposobu realizacji zadań publicznych.
W ramach tegorocznej edycji COP m.in. zorganizujemy 4 bezpłatne szkolenia, spotkania z organizacjami w poszczególnych gminach powiatu iławskiego, będziemy organizować dyżury Koordynatora COP w biurze COP, prowadzić stałą działalność informacyjną poprzez rozsyłane cyklicznie na adresy e-mail newslettery, stronę internetową www.przystan.ilawa.pl oraz profil na facebooku (https://www.facebook.com/centrumorganizacji.pozarzadowych/). Szczególnie to ostatnie narzędzie będzie najszybszym sposobem dotarcia z informacją do zainteresowanych, dlatego zalecamy polubienie naszego profilu.
Ponadto COP będzie obsługiwać reprezentację sektora pozarządowego w powiecie iławskim – będzie to albo Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego, którą być może przedstawiciele NGO reaktywują 24 kwietnia na Konferencji w Starostwie Powiatowym w Iławie, albo część pozarządowa Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Iławskiego. W ramach COP zorganizujemy także drugi już Konkurs na najaktywniejszego wolontariusza powiatu iławskiego.